หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านในสอย ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-613341
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิถีชีวิตกระเหรียงคอยาว และสินค้าชนเผ่า
การเดินทาง :  ถนนคอนกรีต

จำนวนผู้เข้าชม :507