อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่ ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-613341
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บกักน้ำ
การเดินทาง :  ถนนคอนกรีต เข้าซอยทางบ้านใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :536