สวนสาธาณะหนองแวงโคก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธาณะหนองแวงโคก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ในเขตเทศบาลตำบลวังสามหมอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่สำหรับออกกำลังกาย พักพ่อนหย่อนใจสำหรับ ประชาชนทั่ไป ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
การเดินทาง :  สวนสาธาณะหนองแวงโคก อยู่ในชุมชนหนองแวงโคก

จำนวนผู้เข้าชม :383