น้ำตกคลองใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.นาเหรง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกเล็กๆ ในหมู่ที่ 7 ต.นาเหรง
การเดินทาง :  จากตัวเมืองใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี (ทางหลวงหมายเลข 4016) ระยะทาง 40 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปในหมู่ที่ 7 ต.นาเหรง

จำนวนผู้เข้าชม :408