สระน้ำหลุมพี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระน้ำหลุมพี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.นาเหรง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สระหลุมพี เป็นงานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2542 ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน/จัดงาน
การเดินทาง :  ม.6 ต.นาเหรง

จำนวนผู้เข้าชม :375