ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.33
longitude :  104.32
รายละเอียด :  ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทโส้ มีวัตถโบราณแสดงไว้ให้ชมไว้ให้ศึกษา มากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งได้มาจาการบริจาค ล้วนเป็นสิ่งของที่ประมาณค่าไม่ได้
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 40 กิโลเมตร ตามถนนสายสกลนคร- นครพนม

จำนวนผู้เข้าชม :397