ตลาดลาดชะโด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดลาดชะโด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่2 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-740263
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  รถยนต์,เรือ

จำนวนผู้เข้าชม :364