หมู่บ้าน OTOP บ้านต้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้าน OTOP บ้านต้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านต้อน ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.75
longitude :  101.92
รายละเอียด :  แหล่งผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติคุณภาพดี บ้านเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2556 ด้านผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การเดินทาง :  จากห้าแยกโนนไฮมาทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงศาลเจ้าพ่อขุนด่านเลี้ยวซ้าย ผ่านโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ถึงศูนย์ผ้าไหมบ้านเขว้า เลี้ยวซ้ายที่ถนนบ้านเขว้า-โนนจาน ผ่านเทศบาลตำบลทุ่งทอง ถึงหมู่บ้าน OTOP บ้านต้อน

จำนวนผู้เข้าชม :368