หนองน้ำสาธารณะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองน้ำสาธารณะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันสะลีก หมู่ที่ 1 ต.เม็งราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย
การเดินทาง :  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย บ้านสันสะลีก หมู่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :493