สวนเวลารำลึก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนเวลารำลึก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ท่ากระดาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  14.40
longitude :  99.12
รายละเอียด :  สวนเวลารำลึกมีความเป็นมาสืบเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาขนานนามเป็นชื่อเขื่อน ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ.2533 อันเป็นวาระสำคัญที่พระองค์ทรงพระชนมายุครบ 90 พรรษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้าง ?สวนเวลารำลึก? ขึ้นบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน แนวคิดในการออกแบบสวนเวลารำลึก มุ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าโดยนำสิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัย คือ เรื่องของเวลาที่ทรงเห็นว่า ?เวลาเป็นของมีค่า?มาเป็นเนื้อหาของสวน โดยการออกแบบสวนจึงเลือกนาฬิกาแดดเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความสำคัญเกี่ยวกับเวลา เริ่มออกแบบก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2533 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสวนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 สวนเวลารำลึก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 06.00 - 18.00 น.
การเดินทาง :  - รถส่วนตัว - รถเมล์ สาย กาญจนบุรี-น้ำตกเอราวัณ

จำนวนผู้เข้าชม :348