น้ำตกท่าแพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกท่าแพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกท่าแพ เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อยู่ห่างจากน้ำตกกระโรมไปประมาณ 6 กิโลเมตร น้ำตกแห่งนี้เรียกชื่อตามลำคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านท่าแพ ซึ่งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง มีชั้นน้ำตกถึง 10 ชั้น และเปิดให้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติถึงชั้นที่ 7 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในความ ควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยาน ได้แก่ หนานแพน้อย หนานนางครวญ หนานเตย หนานอ้ายซวย หนานปู หนานไผ่ และหนานน้ำราง โดยเปิดให้พักผ่อนลงเล่นน้ำได้ 3 ชั้นแรก ได้แก่ หนานแพน้อย หนานนางครวญ หนานเตย
การเดินทาง :  โดยทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลข 4016 ประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงสามแยกบ้านตาลจากนั้นแยกไปทางซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลข 4015 ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้ำตกท่าแพ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :404