น้ำตกคลองเจ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองเจ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกคลองเจ้า ถือได้เป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสเมื่อ ปี พศ. 2554 ทรงพระราชทานนามว่า ?น้ำตกอนัมก๊ก? เพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือกษัตริย์ญวนที่เคย เข้ามาลี้ภัยจากการ จราจลในสมัยรัชกาลที่ 1 ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ "น้ำตกคลองเจ้า" เป็นมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่จึงเหมาะกับ่การเล่นน้ำอย่างมาก และ เป็นสถานที่ค้นพบ "หญ้าเกาะกูด"
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และจักรยานยนต์ และเดินเท้าอีกเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :649