หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เกาะกูด > หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด
หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านประมงอ่าวสลัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของเากาะ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประทง และเป็แหล่งอาหารทะเลสดๆ อีกทั้งยังเป็นจุดขึ้น-ลงเรือโดยสารระหว่างเกาะกูด - จังหวัดตราดอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากที่ว่าการอำเภอเกาะกูด ระยะทาง 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :704