น้ำตกคลองยายกี๋

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองยายกี๋
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตก ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกว้าง มี 2ชั้น ซึ่งชั้นที่1 จะเป็นลานหินและแอ่งน้ำขนาดใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเดินทางเท้าอีกประมาณ 50 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :621