หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เกาะกูด > ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์พืช คลองค้างคาว
ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์พืช คลองค้างคาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์พืช คลองค้างคาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูด ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้หลัก รายได้เสริม และสร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถจัรยานต์ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเากะกูดถึงศูนย์การเรียนรู้พันธุ์พืช คลองค้างคาว ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :591