หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เกาะกูด > หมู่บ้านประมงอ่าวใหญ่
หมู่บ้านประมงอ่าวใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านประมงอ่าวใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านด้านทิศใต้ของเกาะ มีอาชีพทำประมง และมีที่ประดิษฐานรูปหล่อของกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเกาะกูด และเป็นแหล่งอาหารทะเลสดอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถจัรยานยนต์ ใช้เส้นทางบ้านคลองเจ้า-อ่าวใหญ่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :621