วังตาขุน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังตาขุน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ้านในทอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วังตาขุน อยู่ในเขตชุมชนบ้านในทอน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  1. เข้าซอยเทศบาล ซอย 6 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 2. ซอยข้าง บริษัท ศุภกิจมอร์เตอร์ (ซอยเทศบาล 4) ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :379