วัดยางมณี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดยางมณี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ต.ม่วงเตี้ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  100.34
รายละเอียด :  วัดยางมณี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดประจำตำบลม่วงเตี้ย และเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของราษฎรในตำบลม่วงเตี้ย ในการทำกิจกกรรมตามประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งวัดยางมณีเป็นวัดที่มีอายุมายาวนานประชาชนในเขตตำบลม่วงเตี้ยให้ความเคารพนับถือ และร่วมกันดูแลรักษาศาสนสถานโบราณแห่งนี้ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวตำบลม่วงเตี้ยตลอดไป
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :387