อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :279