วัดมัชฌิมาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมัชฌิมาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็น พระอารามหลวงคู่เมืองสงขลา สร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยา อุโบสถของวัดนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตั้งแต่เมื่อ ครั้งเมืองสงขลาย้ายจากฝั่งตะวันตกของทะเลสาบมาอยู่ฝั่งตะวันออกเป็น ประจำสืบมา ภายในวัดยังมีโบราณวัตถุ ศิลปกรรม จิตรกรรมและพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บโบราณวัตถุที่ขุดได้จากเมืองสงขลาและที่อื่นๆ ในภาคใต้
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :380