หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > เมืองสงขลา > เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระบรมสาริกธาตุที่บรรจุในเจดีย์วัดนี้ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ.2435 มีพระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคล รูปหนึ่งนามว่า นะ อิศโร ไปลังกาและได้รู้จักสนิทสนมกับธนบดีเศรษฐีใหญ่ในลังกา ซึ่งมีพระธาตุพระทศพลมากและยินดี ถวายให้ โดยนำผอบมาวางไว้และให้ท่าน นะ เลือก ท่าน นะ อธิษฐานและเลือกได้พระธาตุพระพุทธเจ้าจึงนำกลับมาและ ได้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะสืบมาจน ทุกวันนี้
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :438