ท้าวมหาพรหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท้าวมหาพรหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาชุมสัก ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :752