หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > ระโนด > ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.76
longitude :  100.29
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ล่องเรือชมธรรมชาติวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชมบัวนานาชนิด นกนานาชนิด มีบ้านพักโฮมสเตย์คอยให้บริการนักท่องเที่ยว
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองอำเภอระโนดแล้วใช้เส้นทางระโนด-ควนชลิก ติดต่อ074-536340

จำนวนผู้เข้าชม :399