อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เป็นอนุสรณ์สถานที่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารของชาติ ที่เสียสละชีวิต เพื่อป้องกันประเทศชาติในการปราบพวกฮ่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5 และในวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี จังหวัดหนองคาย จะประกอบพิธีบวงสรวง ดวงวิญญาณของนักรบไทย ที่เสียสละชีวิต ในการปราบฮ่อ พร้อมกับมีการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองสมโภช งานตลอด 5 วัน 5 คืน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
การเดินทาง :  อยู่สุดถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม :296