ศาลาแก้วกู่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลาแก้วกู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนสามัคคี ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับเรื่องราวพุทธประวัติ และคำสอนตามหลักศาสนาต่างๆ ที่นำมาผสมผสานรวมกัน เพื่อชี้ให้ทุกคนเห็นถึงบาป บุญ และผลจากการกระทำ ซึ่งเทวาลัยทั้งหมดเกิดจากแรงบันดาลใจของปู่เหลือ ที่ต้องการให้เทวสถานแห่งนี้เป็นที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
การเดินทาง :  จากตัวเมืองหนองคายใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มุ่งหน้าไปทางอำเภอโพนพิสัยประมาณ 3 ? 4 กม.จะสังเกตเห็นป้ายศาลาแก้วกู่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน (ถ้าไม่เห็นป้ายศาลาแก้วกู่ให้สังเกตป้ายบอกทางไปพุทธมามกะสมาคมจ.หนองคายแทน) ให้กลับรถย้อนเข้ามาทางอำเภอเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่มีป้ายบอกทางดังกล่าวไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงศาลาแก้วกู่

จำนวนผู้เข้าชม :73