พระตำหนักธารเกษม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระตำหนักธารเกษม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ขุนโขลน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระตำหนักธารเกษม ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท (ในพื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี) เป็นตำหนักที่พระเจ้าประสาททองโปรดฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับเมื่อคราวเสร็จนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง ซึ่งเป็นที่มีแมกไม้ร่มรื่นเป็นสำราญพระหฤทัยเวลานี้หักพังหมดแล้วคงเหลือแต่อิฐปูนปรากฎให้เห็น
การเดินทาง :  นั่งรถมาท่ารถพระพุทธบาทและถามคนในระเวกนั้น

จำนวนผู้เข้าชม :408