วัดท้ายย่าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท้ายย่าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.61
longitude :  100.43
รายละเอียด :  ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ก่อสร้างวัดท้ายย่าน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม โล่งเตียนมีเนื้อที่ดินทั้งหมดจำนวน 35 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา อยู่ในท้องที่ตำบลศาลาแดง หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดเลขที่ 6760 ทิศเหนือมีเนื้อที่ยาวประมาณ 220 เมตร จดที่ดินของเอกชนทิศใต้มีเนื้อที่ยาวประมาณ 220 เมตร จดที่ดินของเอกชนทิศตะวันออกมีเนื้อที่ยาวประมาณ 270 เมตร จดแม่น้ำน้อย (ปัจจุบันคลองส่งน้ำ) ทิศตะวันตกมีเนื้อที่ยาวประมาณ 270 เมตร จดทางสาธารณะประโยชน์ ภายในวัดท้ายย่านยังมี "วิหารวัดท้ายย่าน" ที่ถูกปิดตัวเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 หรือประมาณ 20 ปี เนื่องจากหลวงพ่อบุญเจ้าอาวาสสร้างเสร็จก็สั่งปิดมาตลอด กระทั่งหลวงพ่อสิ้นไปในปีเดียวกัน ต่อมาพระครูมงคลสุทธิกิจ หรือหลวงพ่อทาน มาเป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่ทำหน้าที่แทนก็ไม่เปิดวิหารเช่นกัน จนมรณภาพอีกรูป โดยไม่มีใครทราบชัดเจนว่าภายในวิหารมีอะไรบ้าง ล่าสุดเมื่อพระปลัดปิยะพันธ์ บูระกะโร มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จึงจัดประชุมคณะกรรมการวัดขึ้นเพื่อเปิดวิหารอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาพระพุทธไสยาสน์ปุนญญาภา ภายในวิหารมีพระนอน หรือ "พระพุทธไสยาสน์ปุนญญาภา" ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งอยู่ องค์พระห่อหุ้มด้วยผ้าไหมทอง เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดยุคปัจจุบันประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลศาลาแดง เห็นชอบให้เปิดวิหาร พร้อมบูรณะเพื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้บูชา เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปเคียงคู่กับ "วัดร้างสังกระต่าย" ที่ตัววัดโอบอุ้มด้วยรากต้นโพธิ์ มีความยาว 18 วา 9 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ห่อหุ้มด้วยผ้าไหมทองสวยงามมาก นอกจากนั้น ยังเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่อันดับ 2 รองจากพระไสยาสน์ขุนอินทประมูล และใหญ่กว่าพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกอีกด้วย ทั้งนี้เทศบาล ตำบลศาลาแดงประสานกับทางวัดท้ายย่านเพื่อเปิดให้ประชาชนมาบูชาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลศาลาแดง ควบคู่ไปกับวัดร้างสังกระต่ายเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมาชื่นชมและสักการบูชา เพราะวัดท้ายย่าน มีเกจิดังและชื่อเป็นมงคลทั้ง 4 องค์ คือ หลวงปู่รอด หลวงพ่อลาภ หลวงพ่อบุญ และหลวงพ่อทาน ทั้ง 4 องค์จะประดิษฐานที่วิหารวัดท้ายย่าน เปิดให้ประชาชนสักการบูชา
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :393