หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > โกสัมพีนคร > ศูนย์การเรียนรู้วิทยากศาสตร์(เกาะเสือ)
ศูนย์การเรียนรู้วิทยากศาสตร์(เกาะเสือ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้วิทยากศาสตร์(เกาะเสือ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านมะเดื่อชุมพร ต.โกสัมพี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-741822
latitude :  16.62
longitude :  99.26
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการอาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกาะเสือ ซึ่งภายในได้จัดเตรียมห้องการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ห้องท้องฟ้าจำลอง แสดงเรื่องราวต่างๆ บนท้องฟ้า ห้อง 3D มัลติมิเดีย เป็นการเรียนรู้การ์ตูนแอนนิเมชั่น แบบ 3 มิติ ห้องนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต ค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยตนเองจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้กว่า 70 เครื่อง ตรวจสอบตารางผู้เข้าชมได้ที่ www.kpppao.go.th ติดต่อจองล่วงหน้าได้ที่ 08-9706-6550
การเดินทาง :  การเดินทาง จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดตาก ถนนเอเซีย (A1) ผ่านที่ทำการ อบต.โกสัมพี ประมาณ 1 กม.กลับรถและตรงมา ประมาณ 1 กม.แยกเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่ที่ 4 บ้านมะเดื่อชุมพร

จำนวนผู้เข้าชม :240