ธารทองแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธารทองแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ธารทองแดง อยู่ที่ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธ เป็นธารน้ำธรรมชาติอยู่ห่างจาก อำเภอพระพุทธบาท ประมาณ 3 กิโลเมตรต้นธารเกิดจากเขาธารทองแดงในเขตอำเภอพระพุทธบาทและไหลลงไปทางอำเภอหนองโดน ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 กล่าวว่า สมเดร็จพระเจ้าประสาททอง โปรดฯ ให้สร้างพระตำหนักริมลำธารได้มีการขุดท่อน้ำสามตาที่ริมธาร (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานพระพุทธบาท) ท่อนี้เป็นข้อต่อเหมือนท่อประปาปัจจุบัน แต่ใหญ่กว่ามาก เป็นท่อที่ทำด้สนทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. และในบริเวณธารทองแดงนี้ยังพบที่กั้นน้ำ ที่ระบายน้ำมาใช้ภายในพระตำหนักท้ายพิกุล เป็นเขื่อนก่อด้วยอิฐถือปูนซึ่งเป็นซากโบราณสถานที่สร้างมาแต่สมัยอยุธยาปัจจุบันนี้ยังเห็นภาพเป็นลำธารแต่ตื้นเขินมากแล้ว ที่รมลำธารมีแนวเขื่อนปรากฏอยู่ (จากหนังสือที่ระลึกพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี)
การเดินทาง :  สอบถามคนในระเวก หรือเปิด google map

จำนวนผู้เข้าชม :454