พระธาตุหล้าหนอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุหล้าหนอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายอย่างมาก ทางจังหวัดจึงได้สร้างพระธาตุองค์จำลองขึ้น มาบริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงและบรรจุชิ้นส่วนองค์พระธาตุจากองค์เดิมไว้ภายใน และยังเป็นการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วย ขนาด พระธาตุ องค์จำลอง ฐานกว้าง 10x10 เมตร ความสูงประมาณ 15 เมตร พร้อมทั้งการเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งและป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง ตลอดความยาว 194 เมตร นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม
การเดินทาง :  จากบริเวณน้ำพุพญานาค กลางเมืองหนองคาย ให้ใช้เส้นทางถนนประจักษ์ศิลปาคม มุ่งหน้าไปทางศาลากลางจังหวัด จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหายโศกบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมีชัย จากนั้นตรงมาอีกประมาณ 3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดธาตุ 3 ก็จะถึงพระธาตุหล้าหนอง

จำนวนผู้เข้าชม :335