ทะเลหมอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลหมอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ธรรมชาติชมทะเลหมอก
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอพนมประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :321