หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เชียงแสน > สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านธารทอง
สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านธารทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านธารทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านธารทอง หมู่ที่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053182271
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จัวหวัดเชียงราย
การเดินทาง :  ถนนสายเชียงแสน-เชียงของ

จำนวนผู้เข้าชม :600