ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลศาลเจ้าโรงทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นตลาดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคับคั่งด้วยพ่อค้า-แม่ค้าชาวไทนเชื้อสายจีน และร้านรวงซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมชุมชนสร้างด้วยไม้ มีความสูงประมาณ 1-2 ชั้น สร้างติดกันเรียงราย ตามตรอกซอกซอย คาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมชุมชนแบบชาวจน สินค้าในตลาดมีครบทุกประเภท ตั้งแต่อาหารสด คาว หวาน อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ ฯลฯ
การเดินทาง :  1.รถตู้ปรับอากาศ ข้างโลตัสปิ่นเกล้า ค่าโดยสาร 100 บาท ระยะทาง 1.30 ชั่วโมง 2.รถตู้ปรับอากาศ อนุสาวรีย์ชัยฯ-สุพรรณบุรี ค่าโดยสาร 100 บาท ระยะทาง 1.30 ชั่วโมง 3.รถตู้ปรับอากาศ หมอชิต-สุพรรณบุรี ค่าโดยสาร 100 บาท ระยะทาง 1.30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :420