หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สะเดา > เส้นทางสายประวัติศาสตร์
เส้นทางสายประวัติศาสตร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เส้นทางสายประวัติศาสตร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. 8 ต.ปาตังเบซาร์ อ.สะเดา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 11 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้รถยนต์และทางเท้า ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเดา 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :328