วัดเขาพรหมสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาพรหมสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สัปปายะ มีโบสถ์ ระฆังเด่นสวยงาม เป็นที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม สภาพแวดล้อมและสถานที่ มีความปลอดภัย สะอาด สงบร่มเย็น ร่มรื่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้สร้างวิหารอยู่บนภูเขาและมีทิวทัศน์บนเขาที่สวยงาม
การเดินทาง :  หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :400