ผาเสด็จ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาเสด็จ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๕ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผาเสด็จพัก ในปีพ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟขึ้น พ.ศ.2434 ดำเนินการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงอยุธยา ระยะทาง 71 กม. พ.ศ.2439 ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟไปถึงนครราชสีมา ซึ่งเส้นทางนี้ผ่านจังหวัดสระบุรี ?ผาเสด็จพัก? ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 22 ธันวาคม ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) เวลาบ่าย 3 โมงเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ โดยรถไฟจากที่ประทับแรมเข้าในดงถึงที่สุดทางรถไฟในเวลานั้น (ต.หินลับ) เวลาบ่าย 5 โมง เสด็จลงจากรถไฟเสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามทางที่ยังไม่ได้วางเหล็กรางข้ามห้วยสองแห่งถึงศิลาใหญ่ทรงจารึกอักษรย่อพระนาม คือ อักษร จ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยของพระองค์ และ ส.ผ.หมายถึง พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และ เลข 115 หมายถึง ปีที่เสด็จมา และพระราชทานนามศิลาตำบลนี้ว่า ?ผาเสด็จพัก? ผาเสด็จพักเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาตรงเส้นทางรถไฟ สูงจากพื้นดินประมาณ 5 เมตร จะมองเห็นจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ส.ผ. 115 และคำว่า ?ผาเสด็จพัก ติดอยู่กับผาหินแห่งนี้ ข้อความที่จารึกยังสมบูรณ์ชัดเจนดี?
การเดินทาง :  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ? ทับกวาง ระยะทางประมาณ 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ผาเสด็จ หมู่ 5 ต.ทับกวาง ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งที่เราอยากให้ท่านได้ไปสัมผัส สถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณ ร.ศ.115 เมื่อท่านดินทางมาถึงผาเสด็จแล้วสิ่งแรกทีแนะนำ คือ การเข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูป และแสดงความเคารพรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และไหว้สักการะศาลหลวงพ่อผาเสด็จ ต่อจากนั้นให้ท่านไปยังชะง่อนผาที่อยู่ติดกัน บนชะง่อนผาแห่งนี้เองที่มีรอยพระปรมาภิไธยย่อ จปร. สพ. 115 และผาเสด็จพัก ท่านสามารถถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ณ จุดนี้ ถ้าโอกาสดีท่านก็จะได้เห็นขบวนรถไฟวิ่งผ่านสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเหมือนประหนึ่งว่ารถไฟกำลังจะวิ่งชนหน้าผา แต่ก็ไม่ชน ถ้าได้ตั้งกล้องถ่ายภาพเก็บไว้ละก็สุดแสนจะน่าประทับใจมากเลยทีเดียว แต่ขอบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย อยู่ห่างรางรถไฟให้มากที่สุด การเดินทางของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ เมื่อถ่ายภาพที่ระลึกเป็นที่เรียบร้อย แนะนำให้ไปต่อที่ถ้ำประกายแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :409