ผาเสด็จ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาเสด็จ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๕ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :