วัดโคกดอกไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโคกดอกไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  1 ม.3 ต.ดงคอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโคกดอกไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ม.3 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
การเดินทาง :  ***

จำนวนผู้เข้าชม :39