สวนกล้วยไม้รักษพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนกล้วยไม้รักษพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้ประดับ และกล้วยไม้ประเภทชนิดมีคุณค่าหายาก เน้นผลิตกล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้า หวาย และช้าง และอื่นๆ อีกกว่า 50 สายพันธุ์
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :389