หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยใหญ๋

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยใหญ๋
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. 2 บ้านป่าป๊
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความแตกต่างด้วยวัฒนธรรมแบบไทใหญ่ ที่แปลกตา ทั้งการแต่งกายภาษาพูดและวิถีชีวิต และสิ่งที่น่าสนใจคืออาหารสุขภาพที่จะแตกต่างจากที่อื่นๆ ด้ายเมนูสุขภาพ ในแบบฉบับของคนไทใหญ่ ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่จะได้รับทั้งความสุข สุขภาพดีและได้เรียนรู้วิถีของชุมชนด้วยเมนูสุขภาพ ในแบบฉบับของคนไทใหญ่ ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่จะได้รับทั้งความสุข สุขภาพดี และได้เรียนรู้วิถีของชุมชนด้วย วิถีชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่บางส่วนจะเป็นกะเหรี่ยง วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวบ้านคือ ทำสวน ทำไร่ ซึงชุมชนนี้มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ไปจากชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอื่น ดังนั้นแค่ได้มาสัมผัสกับวิถีชุมชน และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ก็สร้างความตื่นเต้น สนุกสนานและความประทับใจได้ไม่น้อยเลย
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :489