อ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่สันติสุข ม.15 ต.โนนสะอาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :62