ฝายน้ำล้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายน้ำล้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :2607