ศาลต้นยางเอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลต้นยางเอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :2776