ดอยหัวหมด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยหัวหมด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านใหม่ท่าแพ ต.อุ้มผาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ดอยหัวหมด เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ภูเขาบริเวณนี้มีหลายดอย ลักษณะเป็นภูเขหินปูน ที่ ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกัน บนยอดเขามีแต่ต้นหญ้าเตี้ยๆ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ชาวบ้านจึงเรียกว่ายอดเขาเหล่านี้ว่า ดอยหัวหมด หรือ เขาหัวโล้น ดอยหัวหมดที่เป็นจุดชมวิวมีด้วยกันหลายดอย เป็นยอดเขาหัวโล้นที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้าและไม้ทนแล้ง จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกได้อย่างใกล้ชิด และดอยหัวหมดจุดนี้ยังเป็นที่ตั้งหมุดบอกค่า GPS ของประเทศไทย จากจุดชมวิวบนยอดดอยหัวหมดหากหันมาทางซ้ายก็จะพบหุบเขาที่เห็นบ้านเรือนเรียงรายกัน นั่นคือตัวเมืองอุ้มผาง ที่ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบหุบเบื้องล่าง
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางอุ้มผาง - ปะหละทะ (ทางหลวงหมายเลข 1090) หลักกิโลเมตรที่ 10 มีทางป้ายบอกทางแยกซ้ายไปดอยหัวหมด ขับไปตามเส้นทางลูกรัง ประมาณ 700 เมตร ก็จะถึงบริเวณที่ลาดจอดรถเชิงดอย และเดินเท้าขึ้นไปชมดอยหัวหมด ประมาณ 100 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :276