หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > อุ้มผาง > เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านเซปะหละ ต.แม่ละมุ้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเทือกเขาตะนาวศรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน และแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลำน้ำแควน้อยและลำน้ำแควใหญ่ไหลผ่านเขตรักษาพันธุ์-สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 800 - 1,811 เมตร ยอดเขาสูงสุดคือเขาใหญ่สูง 1,811 เมตร ทิวเขาที่สำคัญส่วนใหญ่วางพาดจากเหนือลงสู่ทางใต้ ทางทิศตะวันออกเป็นทิวเขาที่แบ่งน้ำส่วนที่ลงสู่ลำห้วยขาแข้งกับลำห้วยแม่ละมุ้งและลำน้ำแควใหญ่ ส่วนทิวเขาทางทิศตะวันตก เริ่มจากปลายสุดของลำห้วยแม่กลองและลำห้วยแม่จันขนานกันลงมากับทิวแรก แต่ทางตอนกลางแผ่กว้างเป็นที่ราบสูง เช่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งเซซาโว่ เป็นต้น
การเดินทาง :  ทางคมนาคมไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ยังเป็นเส้นทางที่ยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีความลำบากมาก การเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก เดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดตาก - อำเภอแม่สอด - อำเภออุ้มผาง ถึงบ้านปะละทะ เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 290 กิโลเมตร และจากบ้านปะละทะเข้าสำนักงานเขตฯ ระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง ไม่มีรถโดยสารประจำทาง (รถปิ๊กอัพวิ่งได้เฉพาะฤดูแล้ง)

จำนวนผู้เข้าชม :215