พุหนองปลิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุหนองปลิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านท่ามะเดื่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ ?พุ? ระบบนิเวศเฉพาะถิ่น จ.กาญจนบุรี ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของพืช สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนกัน ตลอดเส้นทางกว่า 500 เมตรของสะพานศึกษาธรรมชาติ จะมีป้ายจุดการเรียนรู้ที่จะชี้ชวนให้ได้สังเกต นอกจากนี้ยังมีป้ายบอกชื่อพรรณไม้ ทั้งไม้ยืนต้น
การเดินทาง :  ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :419