บึงช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. 7 บ้านบึงช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นบึงขนาดใหญ่ (เนื้อที่ 70 กว่าไร่) แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือ และกีฬาทางน้ำ เป็นสถานที่จัดงานลอยกระธงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา (จัดปีละ 1 ครั้ง)
การเดินทาง :  หมู่ที่ 7 ตำบลจันทิมา

จำนวนผู้เข้าชม :179