วัดโสภณเจติการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโสภณเจติการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลคู้สลอด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-788-072
latitude :  14.19
longitude :  100.37
รายละเอียด :  หมู่ที่ 7 ตำบลคู้สลอด
การเดินทาง :  หมู่ที่ 7 ตำบลคู้สลอด

จำนวนผู้เข้าชม :448