วัดบ้านเลนสระกระจับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านเลนสระกระจับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.บ้านโพ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประวัติ แต่เดิมชื่อ ?วัดสุวรรณพาณิชย์? เริ่มสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๒๙๕ และได้รับวิสุงคสีมา พ.ศ.๒๓๐๐ ศาลาการเปรียญโครงสร้างไม้สักทั้งหลัง โบสถ์เดิมโครงสร้างเป็นไม้สัก ในปี ๒๕๐๗ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังก่ออิฐถือปูน พิ้นหินเกล็ดขัดมัน ปูชนียวัตถุสำคัญ ๑. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ๒. พระประธานในพระอุโบสถ
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :576