พิพิธภัณฑ์วัดทองบ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์วัดทองบ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ขนอนหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  35,795,660.00
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์วัดทองบ่อ
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :547